Een vuurwerkverbod, onze visie


Een vuurwerk verbod. Het is een discussie die al sinds vroeg in de 20ste eeuw loopt. Toen al legde gemeenten beperkingen op als het gaat om het afsteken van vuurwerk. Maar nu, anno 2022, is dit thema actueler dan ooit. Politieke partijen als GroenLinks en Partij voor de Dieren maken er zelfs speerpunten van in hun agenda. Je zult het waarschijnlijk niet anders verwachten, maar naar ons idee is een verbod op vuurwerk niet de oplossing voor de problemen die ‘vuurwerk’ zogenaamd met zich meebrengt. 

Ik begrijp best dat er tegenstand is tegen vuurwerk. Er gebeuren dan ook dingen die niet horen. Er moet echter wel goed gekeken worden naar wat er precies gebeurt en nog belangrijker, wat hiervan de oorzaak is. Er zijn een aantal redenen waarom mensen vuurwerk willen verbieden:

     Geweld tegen hulpverleners;
     (Geluids)overlast voor dieren;
     Schade aan bushokjes, auto's, verkeersborden, etc.;
     Vuurwerkslachtoffers;
     Uitstoot van schadelijke stoffen.

Voor de mensen die VOOR een verbod zijn heb ik één vraag die van toepassing is op al deze facetten. "Wat is de daadwerkelijke impact van het legale consumentenvuurwerk op bovenstaande punten?"

Ik durf te stellen dat nagenoeg niemand daadwerkelijke feiten kan aandragen. Dan heb ik het niet alleen over de vuurwerk tegenstanders, maar ook over de voorstanders. De discussie over een verbod hangt al decennia in de lucht en maakt veel mensen boos en moedeloos. Zou het dan niet mogelijk zijn deze discussie voor eens al altijd te sluiten? Moeten we daadwerkelijk tientallen jaren naar elkaar roepen en schreeuwen over iets waarover we onze mening baseren op aannames? Laten we eens kijken of het mogelijk is om de kei harde feiten op tafel te leggen en dan eens goed te kijken waar het nu daadwerkelijk mis gaat en wat eraan te doen is. Het heeft geen zin elkaar te blijven schoppen, want daarmee creëren we enkel verliezers.

Laat mij in de eerste plaats duidelijk zijn, ik ben TEGEN een verbod op consumentenvuurwerk. Aangezien wij passie hebben voor vuurwerk en daarbij ook nog een winkel, zitten we redelijk diep in de materie. We zien wat er gebeurt en wat er niet gebeurt. Dit maakt overigens niet dat ik alle wijsheid in huis heb. Ook mijn argumenten tegen een verbod zijn gedeeltelijk gebaseerd op aannames. Per argument vóór een verbod heb ik uitgewerkt wat mijn overtuigingen zijn:

geweld tegen hulpverleners
Dit is nooit, maar dan ook nooit goed te praten. Afgaande op wat ik tegenkom in het nieuws, op sociale media en wat praktisch haalbaar is, zeg ik dat het vuurwerk dat gebruikt wordt tegen hulpverleners meestal niet legaal is. Video’s en afbeeldingen laten vaak dingen zien die weinig te maken hebben met wat op dit moment nog legaal is. Ik spreek bewust over `nog legaal’ aangezien er ook vuurwerk bij zit dat recentelijk verboden is en dat zich wel zeer goed laat gebruiken in het geweld tegen hulpverleners.

Thunderkings zijn bijvoorbeeld ideaal om te gebruiken als projectiel richting hulpverleners. Deze zijn inmiddels dan ook verboden in Nederland. Cakes en compounds zijn zwaar en lomp, waardoor deze totaal ongeschikt zijn om mee te gooien. Vuurpijlen, inmiddels ook verboden, zijn lastig ongezien in een jas, zak of tas mee te nemen. Daarnaast zijn ze lastig te richten waardoor ook deze categorie vuurwerk niet echt geschikt is voor geweld tegen hulpverleners. Nederlands knalvuurwerk, dat inmiddels ook verboden is, bevatte enkel een paar gram buskruit. Wanneer dit naast je ontploft kun je er zeker van schrikken, maar effectief voor geweld is het zeker niet. De kans dat je deze knallen tijdens de commotie van bijvoorbeeld rel opmerkt is relatief klein.

Anders zijn de knallers met flashkruit. Door het metaalpoeder in dit kruit ontbrand het sneller en krijg je een hogere drukopbouw, wat op zijn beurt zorgt voor een hardere knal. Dit type knalvuurwerk is sowieso in Nederland niet toegestaan. Nitraten zijn een voorbeeld van knallers met Flashkruit die nog relatief onschuldig zijn. Anders is dit met bijvoorbeeld Cobra 6 en hoger. Laat mij een opgekruld verkeersbord zien (zoals je deze vaak in de media treft) en ik kan je zeggen welk soort knaller er gebruikt is. En nee, ik spreek hierbij niet uit ervaring, maar met kennis over de kracht van verschillend knalwerk. In het geweld tegen hulpverleners zie ik, afgaande op de video's, met name dat er gebruik gemaakt wordt van flashknallers met meer dan 5 gram flashkruit en van Thunderkings, ofwel de oude vertrouwde single shots. Het meeste andere vuurwerk en zeker het legale is ongeschikt voor dit geweld.

 


(Geluids)overlast voor dieren
Ik snap dat dieren bang kunnen zijn en overlast kunnen ervaren. Ook onze hond is bang als het gaat om vuurwerk. Dit neemt niet weg dat onze hond vele male banger is voor het maandelijkse luchtalarm dan voor vuurwerk. Ook heeft onze hond veel meer last van het illegale vuurwerk dan van alles wat wel is toegestaan. Het is enorm sneu voor de dieren die dagen lang ban zijn en dat vind ik oprecht erg. In mijn ogen is dit alleen niet voldoende reden om er een verbod door te drukken.


Schade aan bushokjes, auto's, etc.
Als je ziet hoe bushokjes, verkeersborden en andere zaken er soms aan toe zijn na oud en nieuw kan ik garanderen dat hier geen legaal vuurwerk aan te pas is gekomen. Zoals ook bij het argument 'geweld tegen hulpverleners' beschreven staat, is het legale vuurwerk niet krachtig genoeg om dit soort dingen te doen. Siervuurwerk geeft van het nu toegestane vuurwerk de hardste knal en heeft niet de kracht om dit soort dingen te vernielen of te slopen.

 

Sterker nog, siervuurwerk is zo gemaakt dat het dooft als het in een te krappe omgeving wordt afgestoken. Dit gebeurd wanneer het binnen enkele meter ergens tegenaan vliegt. Het is daardoor technisch gezien niet mogelijk dat bijvoorbeeld bushokjes of auto’s hierdoor grote schade oplopen. Ook knallers zoals de verboden nitraat die slechts een beperkte hoeveelheid flashkruit bevat, bouwt niet genoeg druk op om prullenbakken, bushokjes en andere zaken op te blazen. Hiervoor heb je minimaal de kracht van een oude supervlinder, een lawinepijl of cobra 6 en hoger nodig. Het knalvuurwerk dat jaren lang wel legaal was in Nederland, zoals de Thunderking, was altijd gevuld met buskruit en dus per definitie ongeschikt voor sloopwerk.

 

Vuurwerkslachtoffers
Zoals vele zeggen, zeg ook ik dat elke slachtoffer er één te veel is. Vuurwerk kan in vele gevallen gevaarlijk zijn en er kan nog ook nog heel wat gedaan worden om het veiliger te maken. De branche moet beseffen dat een deel van de mensen dronken hun vuurwerk aansteken. Ondanks dat dit natuurlijk niet de bedoeling is, gebeurt het toch. Dat weten we allemaal. Mijn tip: zet vuurwerk altijd vast tussen twee stenen, zo is de kans op omvallen nihil. Buiten dat is mijn advies aan de branche om het vuurwerk zo te maken dat omvallen überhaupt niet mogelijk is.

Dat siervuurwerk elke jaar slachtoffers maakt ontken ik zeker niet, maar ik denk wel dat veel slachtoffers voorkomen kunnen worden. Het omvallen van vuurwerk is een probleem dat makkelijk verholpen kan worden. Slachtoffers met oogletsel zoals bijvoorbeeld kruitsporen kunnen worden voorkomen door het dragen van een vuurwerkbril. Slachtoffers die ontstaan doordat ze met hun gezicht boven het vuurwerk hangen als ze het aansteken kunnen ook voorkomen worden. Dit door een juiste wijze van aansteken en een langer lont in de cake of compound die ervoor zorgt dat het net wat langer duurt voor hij afgaat.

Volgens mij is het belangrijk om eerst naar de harde feiten te kijken en de hoeveelheid vuurwerkslachtoffers die werkelijk ontstaan door het afsteken van consumentenvuurwerk. Pas als dit duidelijk is kan er gekeken worden welke oplossingen en mogelijk er zijn om dit aan te pakken. Simpelweg een verbod invoeren is naar mijn idee te makkelijk en doet te veel mensen pijn. Hou er daarbij ook rekening mee dat slachtoffers vaak niet toe durven geven dat ze illegaal vuurwerk hebben afgestoken. Het 100% voorkomen van slachtoffers is een utopie, maar er valt zeker het een en ander te winnen.

Uitstoot schadelijke stoffen
Heeft iemand die dit argument gebruikt daadwerkelijk een idee van hoe groot en hoe vervuilend de uitstoot is? En dan bedoel ik niet het argument dat het ontzettend slecht is of iets dergelijks. Ik heb het over werkelijke cijfers. Ik kan het je in ieder geval niet vertellen. Is het net zo vervuilend als één auto die een uur in de file staat of als eentje die er een week of misschien wel 10 jaar in staat? Ik heb werkelijk geen idee. Gezond zal het in ieder geval niet zijn, maar waar praten we daadwerkelijk over?

Wat wil jij? De feiten weten, gewoon vuurwerk afsteken of beide? Misschien ga ik nu vloeken in de kerk, maar mijn overtuiging is dat vuurwerk niet het eeuwige leven heeft. Er zijn op dit moment te veel mensen (met of zonder gegronde redenen) tegen consumentenvuurwerk. Wellicht is dit een kleinere groep dan de mensen die nog wel liefde voelen voor het vuurwerk, maar het lijkt erop alsof de voorstanders niet aan het woord komen…. Sturing van de media?

Wensen en dromen
Na alles op een rijtje gezet te hebben is het tijd om jullie een kijkje te geven in mijn eigen wensen en dromen als het gaat om vuurwerk natuurlijk. Zoals ik al zei ben ik tegen een vuurwerkverbod maar denk ik wel dat een verbod onvermijdelijk is en we ons er maar beter alvast op voor kunnen bereiden. Wat mij betreft zou het instellen van een afvloeiingsregeling ideaal zijn. Een regeling waarbij in verschillende termijnen, op basis van feiten, wordt bepaald of sommige producten of misschien wel hele vuurwerkcategorieën nog wel thuis horen in de handen van de consument.

Hoe zou zo'n afvloeiingsregeling er dan uitzien hoor ik je denken? In mijn ogen zou er een plan opgesteld moeten worden, waarin gekeken wordt naar alle producten die in de legale handel verkrijgbaar zijn. Deze producten zouden dan ondergebracht moeten worden in bepaalde categorieën. Dit zou simpel kunnen op basis van kruithoeveelheid, maar ikzelf denk dat 'de vormgeving' van de producten doorslaggevend zou moeten zijn. Hiermee bedoel ik bijvoorbeeld de verhouden tussen hoogte en lengte/breedte, decibellen en de hoeveelheid flashkuit. Als tweede zou er bepaald moeten worden welke categorie(ën) de grootste bijdrage levert in het ongenoegen van de tegenstanders. Op deze manier kom je tot een overzicht waarin je precies ziet welke categorie zorgt voor het meeste en het minste ongenoegen. Vervolgens is het tijd voor een evaluatietermijn. De evaluatie moet gebeuren op basis van de feiten die samenhangen met de eerder genoemde argumenten tegen vuurwerk. Deze feiten kunnen voorgelegd worden aan het publiek en op basis daarvan kan een consultatie ingericht worden. Aan het einde van deze evaluatie wordt dan bepaald of de categorie nog langer thuis hoort in het Nederlandse consumentenvuurwerk.

Een mogelijk voorbeeld van zo'n overzicht vind je in onderstaande tabel.

 

LET OP! Bovenstaand schema is opgesteld ter illustratie. Dit is niet exact hoe ik erin sta of er over denk. Om een werkelijk schema te kunnen maken zullen er eerst feiten op tafel moeten komen. De oplettende lezer ziet wel dat de opgetelde percentages bij lange na niet aan de 100% komen. Dit is, omdat ik ervan overtuigd ben dat een groot deel van het probleem bestaat uit het toch al illegale vuurwerk.

Wanneer we op deze manier, of een soort gelijke, een afvloeiingsregeling overeenkomen weet iedereen waar ze aan toe zijn en kan de politiek zich weer focussen op andere zaken. Dit zorgt voor meer rust en duidelijke kaders voor zowel de branche, de consument en de tegenstanders. Op deze manier krijgt de branche ook beter de kans om zich te focussen op de producten die het minste overlast bezorgen en het veiligste zijn. Je voorkomt problemen als compensatie regelingen en steeds oplaaiende discussies omdat de kaders nu gewoon niet duidelijk zijn.

Ook voor ons als vuurwerk voorstander wordt het op deze manier duidelijk op welk moment het afgelopen is met bepaalde vuurwerkcategorieën en wat hiervoor de feitelijke argumentatie is. Ik denk dat als we het op deze manier aanpakken iedereen een eerlijke kans krijgt zijn positie te verdedigen. Als dit betekend dat we over 10 jaar geen vuurwerk meer kunnen afsteken is er in ieder geval een eerlijke strijd gestreden en kunnen we ons met opgeheven hoofd neerleggen bij het besluit, hoe jammer ook. Maar eerlijk gezegd ben ik ervan overtuigd dat als we een afvloeiingsregeling treffen zoals hierboven beschreven staar, het consumentenvuurwerk nog een lang en gelukkig leven voor zich heeft.

Nog één ding. Op dit moment stellen we dat de mensen die tegen vuurwerk zijn helemaal van het vuurwerk af willen. Wie weet is dat voor een deel van de tegenstanders wel helemaal niet het geval en zijn ze simpelweg opzoek naar veranderingen of misschien wel begrip voor bepaalde aspecten. Eén ding is zeker, ze zijn klaar met hoe het op dit moment gaat en dat is op een aantal punten best begrijpelijk. Mocht het Nederlandse consumentenvuurwerk bijvoorbeeld veiliger worden of blijken dat de uitstoot van schadelijke stoffen een stuk minder is dan al die tijd werd gedacht, dan zou het zomaar kunnen dat tegenstanders weer veranderen in voorstanders.

We willen toch allemaal dat het leuk is voor iedereen?
 

 

© 2017 - 2022 ProPyro | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel